Αρχική > Πολιτισμός & περιβάλλον > Εκκλησίες, ξωκλήσια & μοναστήρια

Ι. Ν. Αγίου Ευσταθίου στο κάτω «Βουνάκι».

Πρόκειται για μικρό, μονόχωρο προ του 1751 Ναό, αφιερωμένο στον Άγιο Ευστάθιο. Το τέμπλο του είναι λιθόκτιστο και αγιογραφημένο. Αγιογραφημένη επίσης είναι και η κόγχη του Αγίου Βήματος καθώς και η Πρόθεση. Εντελώς ξεχωριστό έργο αποτελεί ο γυναικωνίτης του με το ξύλινο πλέγμα.   Στα 1884 έγινε μικρή κατά πλάτος επέκταση, ενώ το Άγιο Βήμα του παρέμεινε στο ίδιο μέγεθος.

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Ευσταθίου πρέπει να είναι ο πρώτος ή από τους πρώτους σε παλαιότητα ναούς που κτίστηκαν στο Βαθύ, μετά την μετάβαση των κατοίκων από το Πεταλιάτικο (Παλαιοχώρα) στην περιοχή της σημερινής πρωτεύουσας.

  • Ελληνικά
  • EN
  • Italiano
MENOY